Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A Teta Magnetic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1047 Bp. Fóti u. 56., cégjegyzékszám: 13-09-065303, adószám: 10748028-2-13), mint a www.tetamagnetic.hu oldal üzemeltetője ezúton kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot.

Működése során a felhasználótól tudomására jutott információk megszerzése és feldolgozása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével jár el:

  • személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv.;
  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011 évi CXII.;
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről; --2016. évi XLIII. törvény az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról;
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2003. évi XCVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról;
  • 2005. évi CLXXI. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról;
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) --2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
  • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezései;

 

A Teta Magnetic Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat teljes körű titoktartással kezeli, harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza, és nem tárolja a felhasználó beleegyezése nélkül.

Fenntartja azonban a jogot arra, hogy automatikusan gyűjtsön anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról, mely információk kizárólag összevontan kerülnek feldolgozásra, és statisztikai célokat szolgálnak.

A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomon követhetőségét szolgálják. A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a Teta Magnetic Kft. regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni, illetve törölni a rendszerből.

A jogosulatlan személy által történő hozzáférés és nyilvánosságra hozatal megakadályozása, az adatok pontosságának biztosítása és megőrzése valamint a teljes körű adatfelhasználás érdekében, a Teta Magnetic Kft. a legmegfelelőbb fizikai, elektronikus és műszaki eszközökkel és módszerekkel őrzi és biztosítja a felhasználótól tudomására jutott minden információt.

Back to top